Üdvözlet!


 

Üdvözöljük a DEOEC Humángenetikai Tanszékének webhelyén!

A Humángenetikai Intézet a Biológiai Intézet jogutódjaként 1998-ban jött létre széleskörû oktatási és kutatási feladatok ellátására.

Az intézet oktatási tevékenysége:

A graduális képzés területén Általános és Orvosi Genetikát tanítunk az Általános Orvoskar és Fogorvoskar hallgatói számára, valamint Gyógyszerészi Biológiát a Gyógyszerészkar hallgatói számára angol és magyar nyelven. Ezeken a karokon részt veszünk a Genomika oktatásában is. Oktatjuk továbbá a Népegészségügyi Kar, az Egészségügyi Fõiskolai Kar, a Molekuláris Biológia Szak és a Természettudományi Kar Biotechnológia szakos hallgatóit. Néhány kurzusunk a karok PhD hallgatói számára is nyitva áll.

Az intézet kutatási témái:

Streptomycesek sejtdifferenciálódásának és antibiotikum-termelésének vizsgálata és szabályozása. Különbözõ prokarióta szervezetek proteomikai analízise. Actynomycesek bioremediációs célú alkalmazása. Allergiás folyamatok befolyásolására alkalmas szabályozó szekvenciák és gének vizsgálata. Genetikai polimorfizmusok és gének expressziójának vizsgálata különbözõ klinikai kórképekben.

Orvosi genombiológia miniszimpózium

A 2015 dec. 18-i szimpózium programja megtekinthetõ itt.

Medical Genetics & Pharmaceutical Biology II.

Time and location of the genetics seminars and practices 2015

Medical genomics 2015

The course starts on week 9.

Course requirements

Lectures:

weeks 9 (April 8 and 9) and weeks 12-15,

in LSB 015-016 Lecture Hall,

in time given for Medical Genetics lectures: Wednesday 5 pm (2 lectures) and Thursday 5 pm (1 lecture)

Course program

Seminars: weeks 9 (Apr. 7-10) and 10 (Apr. 13-17), location and time: here

Orvosi genombiológia kurzus üzenõfala 2015

A kurzus a 9. héten kezdõdik.

Aláíráshoz a szemináriumi részvétel kötelezõ.

A tervezett elõadástematika és a kurzus követelményei letölthetõk.

A szemináriumok a 9. (ápr. 7-10) és a 10. (ápr. 13-17) héten az Oktatási Központ 002 alagsori számítógéptermében lesznek elõreláthatólag a következõ idõpontokban: lásd itt

Az elõadások a 9., és a 12-15. héten a Genetika elõadások idejében és helyén vannak: kedd 17:00-18:00, ÉTK 015-016, szerda 10:00-11:00, Elméleti Tömb, csütörtök 9:00-10:00, ÉTK 015-016