Üdvözlet

Üdvözöljük a DEOEC Humángenetikai Tanszékének webhelyén!

A Humángenetikai Intézet a Biológiai Intézet jogutódjaként 1998-ban jött létre széleskörû oktatási és kutatási feladatok ellátására.

Az intézet oktatási tevékenysége:

A graduális képzés területén Általános és Orvosi Genetikát tanítunk az Általános Orvoskar és Fogorvoskar hallgatói számára, valamint Gyógyszerészi Biológiát a Gyógyszerészkar hallgatói számára angol és magyar nyelven. Ezeken a karokon részt veszünk a Genomika oktatásában is. Oktatjuk továbbá a Népegészségügyi Kar, az Egészségügyi Fõiskolai Kar, a Molekuláris Biológia Szak és a Természettudományi Kar Biotechnológia szakos hallgatóit. Néhány kurzusunk a karok PhD hallgatói számára is nyitva áll.

Az intézet kutatási témái:

Streptomycesek sejtdifferenciálódásának és antibiotikum-termelésének vizsgálata és szabályozása. Különbözõ prokarióta szervezetek proteomikai analízise. Actynomycesek bioremediációs célú alkalmazása. Allergiás folyamatok befolyásolására alkalmas szabályozó szekvenciák és gének vizsgálata. Genetikai polimorfizmusok és gének expressziójának vizsgálata különbözõ klinikai kórképekben.